اسلایدر 1

اسلایدر 1

اسلایدر 2

اسلایدر 2

اسلایدر3

اسلایدر3

اسلایدر 4

اسلایدر 4

اسلایدر 5

اسلایدر 5

اسلایدر 6

اسلایدر 6

دوره آموزشي استاندارد ISO 50001 (الزامات سيستم مديريت انرژي) .

 

(پيش­نياز: ضرورت مديريت و مصرف بهينه انرژي ؛                                                مدت زمان دوره: ۱۶ ساعت)

 

سرفصل هاي آموزشي :

 

 1. تعاريف و مفاهيم اوليه
 2. تاريخچه و مزاياي استفاده از استاندارد هاي EN16001:2009 , ISO 50001:2011
 3. تعاريف و واژگان استاندارد سيستم مديريت انرژي
 4. نحوه تهيه ماتريس مديريت انرژي
 5. نحوه شناسايي مصارف و تجهيزات بارز
 6. تعيين خط مشي ، اهداف كلان و اهداف خرد
 7. بازنگري انرژي
 8. شناسايي عدم انطباق ها و نحوه ثبت اقدامات اصلاحي ،پيشگيرانه
 9. تعيين عدم انطباق MINOR ، MAJOR
 10. مميزي داخلي سيستم مديريت انرژي
 11. شناسايي فرصت هاي بهبود انرژي
 12. كارگاه هاي آموزشي مرتبط

 

ثبت نام