اسلایدر 1

اسلایدر 1

اسلایدر 2

اسلایدر 2

اسلایدر3

اسلایدر3

اسلایدر 4

اسلایدر 4

اسلایدر 5

اسلایدر 5

اسلایدر 6

اسلایدر 6

دوره آموزشي(فني)رعايت الزامات روشنايي و نگهداري و تعميرات سيستم هاي روشنايي در مديريت انرژي

 

(پيش­نياز: دوره عمومي ضرورت و مديريت مصرف بهينه انرژي؛                                   مدت زمان دوره: ۱۲ ساعت)

 

سرفصل هاي آموزشي :

  1. معرفي تعاريف و مباني روشنايي
  2. معرفي انواع لامپ ، چراغ هاي داخلي و خارجي، تجهيزات جانبي و نوع كاربري آنها در بهينه سازي انرژي
  3. آشنايي با سيستم تغذيه و روش هاي بهينه در تعميرات روشنايي معابر
  4. نحوه عيب يابي سيستم هاي روشنايي معابر و روشهاي کاهش هزينه نگهداري ، تعميرات و انرژي
  5. تاثير انتخاب بهينه پايه ها، بازوها در بهينه سازي سيستم روشنايي معابر
  6. ايمني در اجراي عمليات نگهداري و تعميرات سيستم هاي روشنايي خارجي و داخلي
  7. آموزش كار با لوكس متر و نحوه لوكس سنجي و استفاده از اطلاعات استخراج شده
  8. معرفي استانداردهاي روشنايي
  9. روش هاي آماري لوکس متري و تعيين متوسط شدت انرژي
  10. كارگاه­هاي آموزشي مرتبط

 

ثبت نام