اسلایدر 1

اسلایدر 1

اسلایدر 2

اسلایدر 2

اسلایدر3

اسلایدر3

اسلایدر 4

اسلایدر 4

اسلایدر 5

اسلایدر 5

اسلایدر 6

اسلایدر 6

دوره آموزشي(عمومي) ضرورت مديريت و مصرف بهينه انرژي

 

(پيش­نياز: ندارد ؛                                        مدت زمان دوره: ۴ ساعت)

 

سرفصل هاي دوره :

  1. چگونگي مصرف انرژي در جهان و ايران
  2. دلايل رشد مصرف انرژي
  3. بحران پايان­پذير بودن منابع انرژي ارزان فسيلي
  4. بحران­هاي آلودگي محيط زيست ناشي از مصرف انرژي
  5. تراز و جريان انرژي در ايران
  6. دلايل ضرورت مديريت مصرف انرژي در ايران
  7. شاخص شدت انرژي در ايران
  8. جزئيات طرح قانون هدفمندي يارانه ­ها
  9. ماتريس مديريت انرژي
  10. اشاره به استانداردهاي مورد استفاده در سيستم مديريت انرژي

 

ثبت نام