اسلایدر 1

اسلایدر 1

اسلایدر 2

اسلایدر 2

اسلایدر3

اسلایدر3

اسلایدر 4

اسلایدر 4

اسلایدر 5

اسلایدر 5

اسلایدر 6

اسلایدر 6

دوره آموزش(تخصصي) مميزي انرژي و راهكارهاي صرفه جويي انرژي در سيستم الكتروموتوري .

 

(پيش­نياز: دوره ضرورت مديريت و صرفه جويي انرژي ؛                                   مدت زمان دوره: ۱۶ ساعت)

 

سرفصل هاي آموزشي :

  1. مباني اصول كاركرد الكتروموتورها
  2. تشريح مشخصات نامي الكتروموتورها
  3. عوامل موثردر كاهش راندمان الكتروموتورها
  4. پارامترهاي موثر در كنترل عمليات انرژي كمپرسورها و روش ثبت آنها
  5. تجهيزات مورد استفاده در سيستم‌هاي الكتروموتوري جهت افزايش كارايي(اينورتر-سافت استارتر)

 

ثبت نام