اسلایدر 1

اسلایدر 1

اسلایدر 2

اسلایدر 2

اسلایدر3

اسلایدر3

اسلایدر 4

اسلایدر 4

اسلایدر 5

اسلایدر 5

اسلایدر 6

اسلایدر 6

درباره ما

شركت فني مهندسي تحليل انرژي ناموران يكي از شركتهاي معتمد سازمان بهره وري انرژي (معاونت انرژي وزارت نيرو) است و با بهره مندي از تجارب و دانش كارشناسان فني خود آماده ارايه خدمات تخصصي به سازمان ها، ادارات، صنايع و مجتمع هاي مسكوني و تجاري در زمينه اجراي پروژه هاي مميزي، مديريت و بهينه سازي مصرف حامل هاي انرژي و نيز برگزاري و دوره هاي آموزشي در سراسر ايران مي باشد . بازديد و بررسي ساختمان ها و تشريح وضعيت عمومي ساختمان و كارخانجات صنعتي، جمع آوري اطلاعات كلي و ساختمان (جزئيات اجرايي، قبوض انرژي مصرفي و …)، برآورد ميزان انرژي و مصرفي ساختمان مطابق با مبحث ۱۹ مقررات ملي و ساختمان، تعيين فرصت هاي صرفه جويي انرژي و محاسبه مقادير صرفه جويي انرژي مربوط به اجراي و هر يك از اقدامات، اولويت بندي و پيشنهاد راهكارهاي مناسب جهت بهينه سازي و كاهش مصرف انرژي از جمله خدمات شرکت تحلیل انرژی ناموران می باشد.
171